Verse forelfilet een lekkernij uit zuiver water

Verse forelfilet een lekkernij uit zuiver water

Oorspronkelijk kwam regenboogforel alleen voor aan de west- en de oostkust van Noord Amerika en in de rivieren van de Rocky Mountains. De ondiepe wateren van Big Blackfoot River in de staat Montana (USA) , het noordelijke deel van de Amerikaanse Rocky Mountains, is een van de gebieden waar de regenboogforel van nature voorkomt.

Trout, de Engelse vertaling van forel, behoort tot de familie van koudwatervissen. De Latijnse naam van de familie is Salmoniodae (zalmachtigen) bij het zien van die naam zal het je waarschijnlijk niet verrassen dat forel nauw verwant is aan de zalm. Dat kan je onder meer zien aan het uiterlijk van de forel. Een bijzondere eigenschap die forel en zalm gemeen hebben, is dat ze zowel in zoet- als zoutwater kunnen leven. Voorwaarde is wel dat het water koud en heel zuiver moet zijn. Als de jonge regenboogforellen voldoende gegroeid zijn zoeken ze op latere leeftijd de zee op. Regenboogforellen komen nog één keer in hun leven terug naar de rivier waar ze geboren zijn, om zich voort te planten. In het midden van de vorige eeuw bleek dat het vermeerderen en verspreiden van regenboogforel niet moeilijk was. Sindsdien is het verspreidingsgebied van de regenboogforel enorm toegenomen en komen sinds die tijd ook in Europa voor. Onze regenboogforellen zijn nu afkomstig van aquacultuurbedrijven. De biologisch gekweekte forel kost wel wat meer geld. Dit is te rechtvaardigen, want het duurzaam kweken geschied in gesloten bassins op het land in plaats van in de natuur en brengt hoge kosten met zich mee.